Vestigingsgegevens

GBF-ADVOCATEN
Bilzersteenweg 243
3700 Tongeren
KBO 0847.772.773
Tel: 012/28.01.47
Fax: 012/74.79.91
Dirk.bottelier@gbf-advocaten.be
Luc.forier@gbf-advocaten.be
Frank.goossens@gbf-advocaten.be
www.gbf-advocaten.be

GBF-ADVOCATEN is een maatschap met burgerlijk doel.

Het ondernemingsnummer van GBF-ADVOCATEN is 0667.834.904.

Dirk BOTTELIER oefent het beroep van advocaat uit in de vorm van een BVBA met de benaming BVBA DIRK BOTTELIER. Het ondernemingsnummer van de BVBA DIRK BOTTELIER is 0834.853.363.

Luc FORIER oefent het beroep van advocaat uit als natuurlijke persoon. Het ondernemingsnummer van  Luc FORIER is 0816.839.770.

Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en zijn houder van een door de OVB goedgekeurd diploma. Zij zijn ingeschreven hetzij op het tableau van de Orde van Advocaten te Tongeren, hetzij op de lijst van de stagiairs van deze Orde.

Alle advocaten van het kantoor dragen de titel advocaat dewelke verleend is in België.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van iedere advocaat van het kantoor is via de Orde van Advocaten van Tongeren verzekerd bij AMLIN EUROPE NV (leidende verzekeraar), met kantoor in België gelegen te 1210 Brussel, Koning-Albert II-laan 9, bij ZURICH INSURANCE plc, Belgium Branch (medeverzekeraar), met kantoor in België gelegen te 1000 Brussel, Avenue Lloyd Georgelaan 7 en bij KBC VERZEKERINGEN NV (medeverzekeraar) met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Professor R. Van Overstraetenplein 2.

De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidspolis van iedere advocaat van het kantoor is van toepassing op de gevolgen van verzekerde activiteiten verricht door iedere advocaat in de hele wereld en voor verzekerde activiteiten verricht door iedere advocaat vanuit het in België gevestigd kantoor, onder voorbehoud van de verduidelijkingen en uitzonderingen vermeld in voornoemde polis.

Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen een advocaat van het kantoor ingesteld worden in de VS of in Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De makelaar die deze polissen beheert, is VANBREDA RISK & BENEFITS NV, met maatschappelijke zetel te 2014 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 (Tel: 0032 3 217 55 72; Fax: 0032 3 236 16 80).

Klacht en verdere informatie

Indien verdere informatie heeft of een klacht wil indienen kan u het kantoor bereiken: