Kosten (exclusief 21% BTW)

De kosten worden als volgt aangerekend:

 • Aanleg dossier: € 75,00
 • Dactylografie procedurestukken: € 11 per pagina
 • Uitgaande brieven: € 11,00 per pagina
 • Uitgaande email: € 11,00 per pagina
 • Uitgaande fax: € 11,00 per pagina
 • Fotokopies: € 0,40 per kopie
 • Kilometervergoeding: € 0,85 per kilometer
 • Inkomende faxen: € 0,40 per pagina
 • Inkomende mails: € 0,40 per pagina
 • Niet-gerecupereerde gerechtskosten: kostprijs
 • Administratieve stukken en uittreksels: kostprijs
Top

Erelonen (exclusief 21% BTW)

Tenzij anders werd overeengekomen, wordt het ereloon berekend aan de hand van een forfaitair tarief van € 150,00 tot € 250,00 per uur afhankelijk van de aard van de zaak en het spoedeisend karakter.

Ereloon wordt, niet limitatief, aangerekend voor:

 • Het formuleren van een advies
 • De consultaties
 • De redactie van uitgaande brieven en de lectuur van inkomende brieven
 • Het opstellen van procedurestukken (dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, nota’s, …)
 • De inkomende en uitgaande telefoongesprekken
 • De studie van het dossier van de cliënt en van de tegenstrever
 • De voorbereiding van het pleidooi
 • De pleidooien
 • De inzage van dossiers ter griffie en elders
 • De voorbereiding en het bijwonen van gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises
 • De voorbereiding en het bijwonen van besprekingen
Top