Het recht is veelzijdig en complex. Het bestaat uit diverse rechtsdomeinen.
GBF-advocaten heeft ruime expertise in de volgende rechtsdomeinen:

Burgerlijk recht

Binnen het burgerlijk recht adviseert het kantoor u aangaande:

 • contracten (koopcontract, leningscontract, leasingcontract, …)
 • betwistingen inzake contracten
 • eigendomsbetwistingen
 • burengeschillen
 • afpaling
 • erfrecht
Top

Vennootschapsrecht

Binnen het vennootschapsrecht advies het kantoor u aangaande:

 • overname van bedrijven
 • overdracht van aandelen
 • verdediging van aandeelhouders
 • aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
Top

Handels- en economisch recht

Binnen het handels- en economisch recht adviseert het kantoor u aangaande:

 • opstellen van handelsovereenkomsten
 • begeleiden van ondernemingen en handelaren in financiële moeilijkheden
 • faillissementsrecht
 • incasso van facturen
 • beslag- en executierecht
 • handelspraktijken
 • handelsgeschillen
 • consumentenrecht
 • handelsagentuur
 • concessieovereenkomsten
Top

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • aansprakelijkheid en schade uit foutieve daad
 • geschillen tussen verzekerde en verzekeringsmaatschappij
 • geschillen tussen verzekerde en verzekeringsmakelaar
 • verdediging van verzekeringsmakelaars
 • verdediging van bestuurders, kaderleden, revisoren, accountants en boekhouders
 • verdediging van agenten en makelaars
Top

Verkeersrecht

Binnen het verkeersrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • verkeersovertredingen
 • verkeersongevallen
 • voertuigschade en andere materiële schade
 • lichamelijke schade
 • inkomstenverlies
Top

Bouw- en aannemingsrecht

Binnen het bouw- en aannemingsrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • geschillen tussen bouwheer en aannemer
 • geschillen tussen bouwheer en architect
 • verdediging van de aannemer
 • verdediging van de architect
 • bouwschade
 • aanbesteding en offerteaanvraag
 • gerechtelijke expertises
Top

Familierecht en familiaal vermogensrecht

Binnen het familierecht en familiaal vermogensrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • echtscheiding
 • vereffening en verdeling van de huwgemeenschap
 • ouderlijk gezag
 • wettelijke samenwoonst
Top

Onderwijsrecht

Binnen het onderwijsrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • examenbetwistingen
 • geschillen tussen de school en de leerling
 • aansprakelijkheid van de school en van de leraar
Top

Strafrecht

Binnen het strafrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • verdediging als beklaagde voor de strafrechtbank
 • recuperatie van schade uit een misdrijf als burgerlijke partij
 • voorlopige hechtenis
Top

Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • geschillen tussen werkgever en werknemer
 • ontslag
 • opzegtermijn en opzegvergoeding
 • verbrekingsvergoeding
 • opstellen van arbeidsovereenkomst
 • aansprakelijkheid van de werknemer
 • aansprakelijkheid van de werkgever
Top

Huurrecht

Binnen het huurrecht adviseert het kantoor u aangaande:

 • woninghuur (geschillen tussen verhuurder en huurder, redactie van huurovereenkomst, incasso van achterstallige huur en huurschade, …)
 • handelshuur (geschillen tussen verhuurder en huurder, redactie van huurovereenkomst, incasso van achterstallige huur en huurschade, …)
Top