Advocaat-vennoot
+32 (0)12 28 01 45
luc.forier@gbf-advocaten.be

Contact

Biografie

Luc Forier behaalde zijn diploma van licentiaat (master of laws) aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1991 en begon zijn carrière aan de balie te Tongeren in 1991.

Hij werd op voordracht van de minister van justitie benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bree.

Voorkeurmateries

Luc Forier is voornamelijk actief in de volgende rechtsdomeinen:

  • verkeer: verdediging voor de rechtbank als beklaagde of als burgerlijke partij, materiële en lichamelijke schadevergoeding als gevolg van een verkeersongeval,…
  • verzekeringen: geschillen tussen verzekeraar en verzekerde, geschillen tussen makelaar en verzekerde, aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een schadegeval,…
  • bouwrecht: geschillen tussen aannemer en bouwheer, geschillen tussen architect en bouwheer, aansprakelijkheid van de aannemer, aansprakelijkheid van de architect, aanbesteding en offerte-aanvraag,…
  • contracten: huurovereenkomst, koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst,…
  • handelsrecht: invordering van facturen, redactie van samenwerkingsovereenkomsten tussen handelaars, opstellen van factuurvoorwaarden…
  • familierecht: echtscheiding, vereffening-verdeling van de huwgemeenschap, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld,…
  • arbeidsrecht: arbeidsovereenkomsten, geschillen tussen werkgever en werknemer, aansprakelijkheid van de werkgever, aansprakelijkheid van de werknemer,…
  • onderwijsrecht: geschillen tussen school en leerlingen, examenbetwistingen, aansprakelijkheid van scholen, aansprakelijkheid van leerlingen,…
  • strafrecht: verdediging als beklaagde of burgerlijke partij voor een strafrechtbank, voorlopige hechtenis, voorleiding bij de onderzoeksrechter,…
- Advocaten -
Dirk Bottelier Luc Forier Ken Aerts